Intencje Mszalne od 8.06 do 14.06.2020

Intencje Mszalne od 8.06 do 14.06.2020


PONIEDZIAŁEK – GODZ.17.30 – + Barbary Urban (Z. P z Bukowca p. Stasiaka)

GODZ.18.00 - + Genowefy i Romana Chmara oraz zmarłych rodziców rodzeństwo z obojga stron.

WTOREK – GODZ.18.00 – + Ireny i Hieronima Zabłockich, ich rodziców oraz Franciszka i Stefana.


ŚRODA – GODZ.18.00 - + Aleksandry i Stanisława Gazda; Marii i Henryka Sieradzkich oraz za rodzeństwo z obojga stron.


CZWARTEK – GODZ.8.00 – + Bernarda, Marty, Mieczysława, Ewy i Grzegorza Muzioł oraz Jadwigi Grzempa.


GODZ.10.00 - + Anieli Koniarskiej, jej męża Franciszka, Mieczysława Puchowskiego, rodziców z obojga stron oraz Marianny i Jana.


GODZ.11.30 - + Hieronima Weyna i zmarłych z rodzin : Weyna i Wilczaszek.


PIĄTEK – GODZ.18.00 – + Eugeniusza Bąkowskiego i zmarłych z rodziny.


SOBOTA – GODZ.17.00 – + Rozalii i Józefa Łangowskich, Klary, Czesława i Zenona Lebioda oraz Zofii i Klemensa Karnowskich.


GODZ.18.00 - + Heleny, Filipa i Edwarda Pszczolińskich oraz Heleny Łatka.


NIEDZIELA – GODZ.8.00 – + Reginy i Bronisława Klimas, rodziców i rodzeństwo z obojga stron, Józefa Jurkowskiego i Jego rodziców oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.


GODZ.10.00 – + Marty Lewandowskiej oraz zmarłych z rodzin : Warczak, Dober, Lewandowskich, Janiszewskich i Jędryczka.


GODZ.11.30 – + Tadeusza Osowickiego w 1 rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodzin : Wejznerowskich i Osowickich.