Ogłoszenia Parafialne na I Niedzielę Wielkiego Postu – 1.03.2020

Ogłoszenia Parafialne na I Niedzielę Wielkiego

Postu – 1.03.2020


POKUSA

Żaden człowiek nie jest wolny od pokus  Świadomi własnych słabości i pychy, która wciąż „czyha u wrót naszego serca” i uniemożliwia duchowy rozwój, zwróćmy się do Boga z pokornym wołaniem: „Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni”. Niech te słowa przenikną naszą wielkopostną drogę zmierzającą w kierunku wielkanocnym.


DNI EUCHARYSTYCZNE

W tym tygodniu wypadają dni eucharystyczne.

I czwartek – modlimy się o powołania do służby Bożej.

I piątek – modlitwy wynagradzające Sercu Pana Jezusa. Okazja do Spowiedzi św. od godz.17.00.

I sobota – czcimy Niepokalane Serce Maryi. O 17.30 odmówmy różaniec,o poprowadzenie proszę Różę Różańcowa o. Pio.

Chorych miesiąca odwiedzę w czwartek (5.03) i Piątek (6.03)


NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE

Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii :

Droga Krzyżowa w piątki o godz.17.30 ; a Gorzkie Żale w niedzielę po Sumie o godz.10.00. Serdecznie zapraszam do udziału !


PODZIĘKOWANIE

Serdeczne „Bóg zapłać” rodzinom, które przygotowały nasz kościół na dzisiejszą Liturgię ! O przygotowanie na następny tydzień proszę rodziny Państwa : KUFEL ; NOWACKI ; KESZKOWSKI ; JĘDRYCZKA RYSZARD.


POŻEGNALIŚMY W PANU

W minionym tygodniu pożegnaliśmy w Panu śp. Ludwikę Mróz. Msze św. w Jej intencji zostaną odprawione :

30 marca o godz.18.00 Msza św. 30 dnia po zgonie.

27 kwietnia o godz.17.00intencja od Zakładu Pogrzebowego.

Wieczny odpoczynek …...