PODSUMOWANIE ROKU 2017

KOCHANI PARAFIANIE!

 

Pragnę tym listem poinformować o dokonaniach ostatnich 11 lat i minionego roku, a jednocześnie zwrócić uwagę na to co jeszcze przed nami.

 

 • Jeżeli chodzi o WYDARZENIA DUSZPASTERSKIE, to ważnym wydarzeniem religijnym było uroczyste nawiedzenie  figury Matki Bożej Fatimskiej, która przybyła  do nas specjalnie z Fatimy, żebyśmy jako wspólnota parafialna mogli uczcić 100 - lecie fatimskich objawień. Z racji uroczystości odbyły się nabożeństwa z udziałem  figury Matki Bożej Fatimskiej w Klonowie, Trutnowie, Lubiewie i Lubiewicach, do których została wprowadzona procesjonalnie.
 • Pielgrzymki w których uczestniczyliśmy: do ziemi Świętej, do Włoch, Portugalii, Francji, Medziugorie, Kalisza, Częstochowy i Gidle .
 • Kilkukrotnie braliśmy udział w Drodze Krzyżowej w Wejherowie i jeden raz w Wielu.
 • Dwukrotnie odbyła się wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził ks. inf. Stanisław Grunt. Ks. Diecezjalny Ryszard Kasyna wizytował naszą parafię podczas poświęcenia wieży kościoła po remoncie – 8.12.2013 r. W bieżącym roku odwiedził wszystkie szkoły i nawiedził osadzonych w Zaciszu.

 

W WYMIARZE GOSPODARCZYM - oto co udało się zrealizować w ostatnich 11 latach:

 1. Postawiono 2 nowe krzyże na cmentarzu w Lubiewie.
 2. Po ok. 30 latach wykonano remont organów, które nam służą i poddawane są systematycznym konserwacjom.
 3. Wykonano nową instalację elektryczną i nagłośnieniową w kościele
 4. Wykonano malowanie kościoła.
 5. Dokończono polbruk przy kościele od ulicy Hallera.
 6. Zakupiono nowe meble do zakrystii i do przedsionka wejścia do kościoła od strony plebanii.
 7. Zakupiono pełen  zestaw wazonów i flakonów do kwiatów do ozdoby ołtarzy.
 8. Zakupiono wykładziny i meble liturgiczne stojące w prezbiterium
 9. Zakupiono kilka ornatów oraz inne szaty liturgiczne.
 10. Wykonano rzeźbioną  obudowę  do tabernakulum.
 11. Dwukrotnie zostały wymienione w całym kościele żarówki na energooszczędne.
 12. Wykonano prace konserwatorskie figur kościelnych św. Antoniego, Matki Bożej i św. Józefa, przy drodze krzyżowej i ołtarzach bocznych.
 13. Wymieniono agregat w kostnicy i odmalowano  wnętrze.
 14. Plebania: zakupiono meble do jadalni, zamrażarkę, bojler do ciepłej wody, wykonano remont schodów i malowanie parteru i korytarza oraz wymieniono  meble  kuchenne.
 15. Zakupiono figurę  Matki Bożej Fatimskiej i figury Św. Michała przed plebanią.
 16. Remont muru cmentarza – wykonywany w ramach posiadanych środków – nr konta do wpłat na ten cel  74 8144 0005 2008 0083 6159 0001
 17. Największą inwestycją był remont wieży Kościoła w Lubiewie z adaptacją wieży kościoła na wieżę widokową. Środki uzyskane przy zaangażowaniu Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Lubiewo „BORY” z funduszy europejskich to 481 652,72 zł. Wkład Parafii wyniósł 166 877 zł.
 18. Wpisano naszą świątynię do Rejestru Zabytków – od tego momentu Parafia może samodzielnie ubiegać się o środki na remont zabytków.
 19. W tym roku wykonano I etap - wymiany pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi na budynku kościoła w Lubiewie. Całkowity koszt 114 285,71 zł. Wkład Parafii wynosi 30%. Uzyskane dofinansowanie z funduszy europejskich to 80 tys. zł.
 20. Łączna suma kolekt gospodarczych w bieżącym roku wyniosła 18 914 zł.

 

Jeżeli chodzi o PLANY NA NAJBLIŻSZY ROK.

 • Plany dotyczą głównie prac przy rozpoczętym remoncie dachu i elewacji kościoła. Na ten cel składamy wnioski o wsparcie finansowe do różnych instytucji.
 • Do każdej inwestycji potrzebny jest wkład własny parafii. Bez pomocy nas Wszystkich Parafian ciężko będzie zrealizować bardzo potrzebne i konieczne inwestycje. Przez te wszystkie lata mojej posługi nie zawiodłem się na Was i również teraz GORĄCO PROSZĘ O DAR SERCA ZŁOŻONY PRZEZ PARAFIAN.

Dziękując Wam Drodzy Parafianie, za wieloletnią systematyczną pomoc, z serca życzę Bożego wsparcia w każdym Waszym działaniu, opieki Matki Najświętszej i Waszych Świętych Patronów.

Lubiewo, dnia 15 grudnia 2017 roku