PODSUMOWANIE ROKU 2018

  KOCHANI PARAFIANIE!

 Rok 2018 obfitował w naszej parafii jak zawsze w wiele różnych spraw.

W życiu sakramentalnym. Ochrzczonych zostało 20 dzieci, w sakramentalny związek małżeński wstąpiło 12 par, a na cmentarz odprowadziliśmy 27 zmarłych parafian.

W kwestiach remontowych naszego Kościoła też wiele się działo. Na drugi etap remontu dachu otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 60 tys. zł. Jako wkład własny otrzymaliśmy dotację od Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora  Zabytków w wysokości 10 tys. zł i z Gminy Lubiewo również  10 tys. zł. Środki własne wydane na ten cel to 5 714,29 zł. Łączny koszt remontu w 2018 roku wyniósł 85 714,28 zł.

Do tej pory, w sumie na remont wieży i dwa etapy remontu dachu naszego Kościoła wydatkowano 681 652,72 zł. Z dotacji,  które otrzymaliśmy w łącznej kwocie 474 775,72 zł możliwe było rozpoczęcie i kontynuacja tak wielkiego dzieła. Z tej kwoty wsparcie Unii Europejskiej wyniosło aż 454 775,72 zł. To jest największe wsparcie dla parafii na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.  Natomiast łączny wkład własny naszej Parafii wyniósł 206 877,00 zł – piękna kwota Kochani!

Z pisemnych deklaracji w 2018 roku w ramach zbiórki na remont dachu zebrano 17 500 zł.

Jak wszyscy mogą zauważyć już teraz jest widoczny efekt tych wszystkich prac. Bardzo to cieszy i dodaje otuchy do dalszych działań. Niezwykle ważne są także zdobyte doświadczenia w tym zakresie. Szczególne podziękowania należą się tym parafianom, którzy wspierają finansowo remont naszego Kościoła. Każda Wasza złotówka ma znaczenie.

Kontynuowany jest remont muru cmentarza – wykonywany w ramach posiadanych środków – nr konta do wpłat na ten cel  74 8144 0005 2008 0083 6159 0001.

Na chwilę obecną mogę poinformować, że trwają prace przygotowawcze do kolejnego etapu remontu dachu i elewacji. Na rok 2019 zostały już złożone 2 wnioski o dofinansowanie: do Urzędu Marszałkowskiego i Funduszu Kościelnego. Oczywiście Parafia będzie aplikować o kolejne środki na sfinansowanie do wszystkich możliwych instytucji.

             Dziękując Wam Drodzy Parafianie za pomoc, w tak głębokiej nadziei na dobry, szczęśliwy i pełen religijnych przeżyć Nowy Rok 2019 z całego serca życzę Bożego wsparcia w każdym Waszym działaniu, opieki Matki Najświętszej i Waszych Świętych Patronów.

 Lubiewo, dnia 30 grudnia 2018 roku

                                                                                Ks. Roman Walkows -  Proboszcz Parafii w Lubiewie