PODSUMOWANIE ROKU 2019

KOCHANI PARAFIANIE!

 Rok 2019 obfitował w naszej parafii w wiele ważnych wydarzeń.

 W życiu sakramentalnym. Ochrzczonych zostało 30 dzieci (o 10 więcej niż 2018 roku), w sakramentalny związek małżeński wstąpiło 7 par (5 par mniej niż w 2018 roku), a na cmentarz odprowadziliśmy 27 zmarłych parafian (2018 r. – zmarło tyle samo parafian).

Remont dachu Kościoła. Na III etap remontu dachu otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków w wysokości 10 tys. zł i z  Gminy Lubiewo również 10 tys. zł. Środki własne wydane na ten cel to 10 tys. zł (były to środki z ubiegłorocznej zbiórki). Razem  koszt  remontu w 2019  roku wyniósł  30 tys.  zł.

Do tej pory, w sumie na remont wieży i trzy etapy remontu dachu naszego Kościoła wydatkowano 711 652,72 zł. Z dotacji które otrzymaliśmy  w łącznej kwocie 494 775,72 zł możliwe było rozpoczęcie i kontynuacja tak wielkiego remontu. Z tej kwoty wsparcie Unii Europejskiej wynosiło aż  454 775,72 zł. Łączny wkład własny naszej Parafii wyniósł  216 877,00 zł.

Z pisemnych deklaracji w 2019 roku  w ramach zbiórki na remont dachu zebrano 18 tys.  zł – są to środki, które w całości stanowić będą wkład własny do projektów na rok 2020.

Na rok 2020 został już złożony kolejny wniosek o dofinansowanie: do Urzędu Marszałkowskiego. Przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie do Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków i Gminy Lubiewo.

Remont muru cmentarza. Kontynuowany jest też remont muru cmentarza – wykonywany w ramach posiadanych środków – nr konta do wpłat na ten cel 74 8144 0005 2008 0083 6159 0001.

W 2019 roku zebrano od parafian z wpłat na konto i zbiórki z wypieku ciast łącznie  38 308,66 zł.

Wydatkowano w 2019 roku na remont muru  kwotę 29 879,79 zł. Na koniec roku 2019 do dyspozycji na kolejny etap remontu w 2020 roku  pozostaje na koncie kwota 26 989,17 zł.

Jestem wdzięczny, że tak bardzo zaangażowaliście się jako parafianie. Cieszę się i dziękuję za Wasze zaufanie i zaangażowanie. Przekazuję również,  słowa uznania dla naszych mieszkańców, którzy licznie wspierają całą akcję i potwierdzają jej słuszność. Wszyscy podchodzą do niej z życzliwością, gorącym  poparciem  i - co równie ważne - z hojnością.

Dziękuję wszystkim, którzy dołożyli swoją "cegiełkę" do zbiórki na remontu dachu  kościoła  jak i muru cmentarza. Chcę bardzo podkreślić, że wynik jest naprawdę imponujący. Przekazuję też wielkie podziękowania dla osób, które poświęciły swój czas na społeczne zbieranie pieniędzy na remont kościoła i muru, w tym: kwesty, trwającą akcję wypieku ciast jak i opracowywanie skomplikowanych wniosków o dotacje i ich rozliczanie. Cieszy fakt, że w dzisiejszych, trudnych czasach można liczyć na tak wiele osób.

Dziękując Wam Drodzy Parafianie, jednocześnie życzę, szczęśliwego, pełnego religijnych przeżyć Nowego Roku 2020.  Z całego serca życzę Bożego wsparcia w każdym Waszym działaniu, opieki Matki Najświętszej i Waszych Świętych Patronów.

Ks. Roman Walkows
Proboszcz Parafii w Lubiewie

 


NR KONTA NA CELE REMONTOWE KOŚCIOŁA   W   LUBIEWIE  - DACH i ELEWACJA

18 8144 0005 2008 0080 7117 0002