Na podstawie książki: „Lubiewo wczoraj i dziś”

ks. dr Zygmunta Iwickiego 2007.

Zgodnie z pradawną tradycją przy kościele usytuowany był cmentarz.

>…W Lubiewie cmentarz istniał od zarania parafii zawsze przy kościele. Nie był jednak tak obszerny jak obecnie. Z planu sporządzonego 16 października 1836 roku przez Ehrhardta wynika, że na części dzisiejszego cmentarza, na wschód od kościoła, znajdował się ogród organisty („Garten des Organisten). Ogród ten leżał między obecną ul. Hallera i Wojska Polskiego, naprzeciw organistówki. …<

Fakty

Mur cmentarny z kamienia polnego zbudowano w 1863 roku. Data ta wyryta jest na kamieniu, przy wejściu północnym na cmentarz – w stronę plebani.

Przebudowa:

Mur nie posiada zagłębienia postawiony jest na powierzchni ziemi, wewnątrz muru brak trwałego spoiwa – kamienie układane warstwami. W niektórych miejscach widoczne są pozostałości zaprawy wapiennej, która w ramach napraw została ale tylko na zewnątrz zmieniona na zaprawę cementowo-wapienną.

Na górze położono warstwę cegły (rolkę).